Озвучителни системи за стадион, спортна зала, басейн

Основните качества на Системите за професионално озвучаване  за стадиони, спортни зали, фитнес зали, басейни е силно звуково налягане, ясна звукоразбираемост, гъвкавост и многофункционалност.
Озвучителните системи и системите за гласово оповестяване на някои от най-големите спортни обекти, реализирани в България през последните години са изпълнени с експертизата и продуктовите решения, предложени от екипа на Про Аудио ООД.

N

Колодрум, гр Пловдив

Специализираната озвучителна система за новата, многофункционална, спортна зала в град Пловдив

N

Спортна зала Арена Шумен, гр Шумен

Професионално оборудване за озвучаване и гласово оповестяване в спортна, многофункционална зала в гр. Шумен

N

Зала Арена Армеец, гр. София

Специализираното решение за озвучаването на спортна зала Арена Армеец е съобразено със спецификите на обекта.

При Проектиране и изграждане на Озвучителна Система за спортни обекти, отчитаме утежнените акустични фактори на големите спортни обекти – реверберация, зависимост от атмосферни условия, високо ниво на фонов шум. Решението е проект, който е разработен с високо познаване на всички особености, с предварително заложени софтуерни разработки – демонстрации на предложено оборудване спрямо акустичните характеристики на проекта.

Тези принципи важат и при разработване на Системата за Гласово Оповестяване, проектирана по изискванията на нормативната база и задължителните стандарти.

Озвучителна система за стадион, спортна зала, басейн

 

 • Замерване и удостоверяваме  получените резултати.
 • Предлагаме оборудване, с което Спортните зали се превръщат в многофункционални пространства за спортни, бизнес, конферентни, концертни и масови прояви.
 • Постигане на оптимални резултати и изключително представяне с висококачествени озвучителни тела за възпроизвеждане на говор и музикална картина с високо звуково налягане и разбираемост, в съчетание с електроакустична симулация
 •  Активно оборудване, процесори, DANTE протокол и най-съвременни решения запостигане на отлични и съвременни резултати за разбираемост и звуково налягане за спортни обекти.
 • ТОА – /Япония/ световни лидери в производството на специлизирани решения за звук.
 • AUDAC – Пасивни тонколони, иновативни усилвателни системи
 • Устойчивост на атмосферни влияния – удължена 5 – години продуктова гаранция.

Система за гласово оповестяване за спортна зала и стадион

….трябва да изпълнява функциите си на Система за сигурност, интегрирана с пожароизвестителната и отговаряща на стандарти EN 50849, EN 54-32 и Наредба Iz-1971 , и същевременно да осигурява  фоново озвучаване и общо оповестяване с рекламни или обичайни съобщения. За покриване на оптимални параметри, процесоринг на звука, управление на различни зони, възможност за свързване със зони за Медии и Конферентни Зали – са приложими Системите :

MidiVes на Abient Systems на Abient Systems с усъвършенствани функции за обработка на звук и матрица за превключване на аудио сигнала, характерни за професионалните акустични системи, с:

 • гъвкаво конфигуриране на отделни зони и лекота на управление
 • едновременна обработка на множество източници на звук
 • ефективно използване на пълна акустична честотна лента и корекция на сигнала на аудио входове и изходи
 • всококачествени цифрови процесори, които осигуряват отлично качество на звука и динамика на сигнала
 • напълно дигитализирано предаване и цифров DSP
 • напълно конфигурируема система за съобщения, позволяваща издаване на отделни съобщения за отделни сектори в рамките на мястото.
  • ТОА VM-3000 – гъвкава, модулна сертифицирана система за гласово оповестяване / уведомяване/ по стандарт EN 54.
  • Възможност за зониране, според особеностите на обекта.Разширяване от 6 до 60 зони.
  • Излъчване на записани или в момента гласови съобщения за евакуация
  • Система, подходяща и за общо озвучаване с фонова музика и аварийно оповестяване.
  • Мощност 240 W и 360W, с възможност за разширяване до 3600W

Разгледайте продуктовата брошура тук!

Файлове за архитекти и проектанти:

Световните стандарти за озвучителни системи акцентират на възможността звукът – говор или музика да вълнуват пълноценно публиката. Тези съоръжения, в зависимост от приложението и целите могат да имат няколко системи, и възможност за гъвкави мултифункционални системи.

Времето за реверберация на звука в затворена спортна зала не трябва да надвишава 1,5 – 2 сек в средните честоти.
Материалът за акустична обработка на стените трябва да бъде с коефициент не по-малък от NR 40.

Ниво на звукоразбираемост в спортна зала при различни нива на общ шум.

Запитване за проект или примерна обяснителна записка, свързано с проект за звук на спортен обекти, можете да направите чрез нашата онлайн форма.

Имаш идея за проект?