fbpx
Select Page

Озвучителни системи за стадион, спортна зала, басейн

Основните качества на Системите за професионално озвучаване  за стадиони, спортни зали, фитнес зали, басейни е силно звуково налягане, ясна звукоразбираемост, гъвкавост и многофункционалност.
Озвучителните системи и системите за гласово оповестяване на някои от най-големите спортни обекти, реализирани в България през последните години са изпълнени с експертизата и продуктовите решения, предложени от екипа на Про Аудио ООД.

Колодрум, гр Пловдив
Специализираната озвучителна система за новата, многофункционална, спортна зала в град Пловдив.
Спортна зала Арена Шумен, гр Шумен

Професионално оборудване за озвучаване и гласово оповестяване в спортна, многофункционална зала в гр. Шумен.

Зала Арена Армеец, гр. София

Специализираното решение за озвучаването на спортна зала Арена Армеец е съобразено със спецификите на обекта.

Парк Арена Бургас
Професионално озвучително оборудване, тип Line Array, с IP защитен фактор в Парк Арена, гр Бургас.

При Проектиране и изграждане на Озвучителна Система за спортни обекти, отчитаме утежнените акустични фактори на големите спортни обекти – реверберация, зависимост от атмосферни условия, високо ниво на фонов шум. Решението е проект, който е разработен с високо познаване на всички особености, с предварително заложени софтуерни разработки – демонстрации на предложено оборудване спрямо акустичните характеристики на проекта.

Тези принципи важат и при разработване на Системата за Гласово Оповестяване, проектирана по изискванията на нормативната база и задължителните стандарти.

Озвучителна система за стадион, спортна зала, басейн

Озвучителни тела активно оборудване за озвучителни решения за спортни обекти
ТОА – /Япония/ световни лидери в производството на специaлизирани решения за звук.
AUDACПасивни тонколони, иновативни усилвателни системи
Изключително представяне – висококачествени озвучителни тела за възпроизвеждане на говор и музикална картина с високо звуково налягане и разбираемост.

Система за гласово оповестяване за спортна зала и стадион

Трябва да изпълнява функциите си на Система за сигурност, интегрирана с пожароизвестителната и отговаряща на стандарти EN 50849, EN 54-32 и Наредба Iz-1971 , и същевременно да осигурява и фоново озвучаване и общо оповестяване с рекламни или обичайни съобщения.За покриване на оптимални параметри, процесоринг на звука, управление на различни зони, възможност за свързване със зони за Медии и Конферентни Зали – са приложими Системите :

Гъвкава конфигурация и лекота на управление

MidiVes на Abient Systems с усъвършенствани функции за обработка на звук и матрица за превключване на аудио сигнала, характерни за професионалните акустични системи, с:
midives 8003lnr 8003r-1
  • гъвкаво конфигуриране на отделни зони и лекота на управление
  • едновременна обработка на множество източници на звук
  • ефективно използване на пълна акустична честотна лента и корекция на сигнала на аудио входове и изходи
  • Висококачествени цифрови процесори, които осигуряват отлично качество на звука и динамика на сигнала
  • напълно дигитализирано предаване и цифров DSP
  • напълно конфигурируема система за съобщения, позволяваща издаване на отделни съобщения за отделни сектори в рамките на мястото.

Модулна, сертифицирана по EN-54 оповестителна система

ТОА EN-54 оповестителна система e гъвкава, модулна сертифицирана система за гласово уведомяване по стандарт EN 54. Има възможност за зониране, според особеностите на обекта.Разширяване от 6 до 60 зони. Излъчва записани или в момента гласови съобщения за евакуация. Система, подходяща и за общо озвучаване с фонова музика и аварийно оповестяване.Мощността е 240 W и 360W, с възможност за разширяване до 3600W.

Разгледайте продукта подробно!

Разгледайте TOA VM-3000 чрез продуктовата брошура, за да получите по-подробна информация за техническите данни на продукта !

oзвучителни системи за спортни обекти - pro audio

Файлове за архитекти и проектанти:

Световните стандарти за озвучителни системи акцентират на възможността звукът – говор или музика да вълнуват пълноценно публиката. Тези съоръжения, в зависимост от приложението и целите могат да имат няколко системи, и възможност за гъвкави мултифункционални системи.

Времето за реверберация на звука в затворена спортна зала не трябва да надвишава 1,5 – 2 сек в средните честоти. Материалът за акустична обработка на стените трябва да бъде с коефициент не по-малък от NR 40.

Графика на нивото на звукоразбираемост

Тук можете да разгледате подробно графиката, която представя нивото на звукоразбираемост в спортна зала при различни нива на общ шум.

Проектираните и разпределени вярно като място, чувствителност и мощност озвучителни системи са съобразени с времето, в което звукът пристига до ухото на всеки слушател. Времето е много важен фактор при проектирането на системата. Голяма част от слушателските места обикновено ще получат звук от множество озвучителни тела. За да се получи добра звукоразбираемост, звукът от всички тези тела трябва да пристигнат в рамките на период от около 30 милисекунди. A звукът пътува с около 353 метра в секунда.
Постигане на добра звукоразбираемост

Има два възможни подхода към този проблем.

Единият от тях е използването на големи, централно разположени озвучителни тела тип Line Array, чиято насоченост може да се контролира и променя.
Вторият подход към проектирането на системата е да се намали разстоянието, на което са монтирани телата. Това е възможно с инсталацията на повече озвучителни тела, разположени по-близо до слушателите, с прецизно изчислени технически показатели и разбира се, при предвиждане на възможните акустични показатели.

Освен всичко това, трябва да предложим системи за звук, които ще са подходящи както за спортни мероприятия, така и за по-малки културни прояви.

Предлагаме различни решения и продукти за изграждане на професионални и специализирани озвучителни системи за спортни зали, стадиони и др. обекти със спортно предназначение.

Изисквания

Проектиране и изграждане на Озвучителна Система, отчитаща утежнените акустични фактори на голям спортен обект – реверберация, зависимост от атмосферни условия, високо ниво на фонов шум. Решението е проект, който е разработен с високо познаване на всички особености, с предварително заложени софтуерни разработки – демонстрации на предложено оборудване спрямо акустичните характеристики на проекта.
Предвиждане на Система за Гласово Оповестяване, проектирана по изискванията на Наредба Iz 1971, стандарт EN 60849, съставена от сертифицирани по EN 54 продукти.

Направете запитване по проект или офертно предложение!

Други системни решения – аудиооборудване и ефектно осветление за:

озвучителна система за зала, колодрум, спортен обект

Решения за хотели, хотелска инфраструктура и ресторанти

озвучаване на търговски обекти

Системи за звук за търговски обекти

аудио решения за училища и университети

Аудиорешения за училища – Оповестителни, озвучителни и системи за преподаване