Многофункционална спортна зала "Арена Армеец" София

Софтуерна разработка за определяне на оптимални звукови резултати от предложените решения, съобразени с акустичната среда на обекта. Цялостна концепция за специализирано решение за озвучаване на спортната зала, съобразена със сложните специфики на обекта. Цялостното решение и системи за гласово оповестяване за евакуация в случай на авария, пожар или друг инцидент.

Първата снимка е със закупени права за ползване от вестник Дневник.

Имаш идея за проект?