fbpx
Select Page

Проектиране, Консултации, Симулации

Имате проект?

За всеки обект, със сложен акустичен профил, с изискване за яснота и разбираемост на говор и звук, PRO AUDIO предлага проектиране, консултации и електро-акустични симулации за проекти на озвучителни системи и системи за оповестяване.
  • Електро – акустика и акустично моделиране на зали, стадиони, пространства с различно предназначение;
  • Електронни и акустични замервания;
  • Създаване на реверберационен профил на обекта за анализиране на оптимално решение за звуково оборудване и консултации относно акустична обработка;
  • Генериране на коефициенти на разбираемост и звуково налягане;
  • Обучени експерти за работа с EASE симулационен софтуер на AFMG, лицензиран продукт и продължителен опит в разработки и реализации на инсталации със зададен симулационен модел;
  • Съдействие на Проектанти в проектирането на Системи за гласово оповестяване за решения, в синхрон с изискванията на стандарт EN 54-32 и EN 50849 за речева разбираемост.
среща за аудио проект

Професионални решения