Оповестителни системи EN-54

Pro Audio предлага проектиране, консултации и електро-акустични симулации за проекти на озвучителни системи.

  • Електро – акустика и акустично моделиране на зали, стадиони, пространства с различно предназначение;
  • Електронни и акустични замервания;
  • Създаване на реверберационен профил на обекта за анализиране на оптимално решение за звуково оборудване и консултации относно акустична обработка;
  • Генериране на коефициенти на разбираемост и звуково налягане;
  • Обучени експерти за работа с EASE симулационен софтуер на AFMG, лицензиран продукт и продължителен опит в разработки и реализации на инсталации със зададен симулационен модел;
  • Съдействие на Проектанти в проектирането на Системи за гласово оповестяване за решения, в синхрон с изискванията на стандарт EN 54-32 и EN 50849 за речева разбираемост.

Системи за гласово оповестяване интегрирани с пожароизвестителни централи – по изискване на Наредба Iz-1971.
Про Аудио е водещ консултант и доставчик на продукти и решения за изграждане на Системи за гласово оповестяване. Предлагаме продукти на ТОА, FBT и IC audio в широка гама от сертифицирани по EN-54 артикули. Про Аудио вече предлага на пазара и най -бюджетните цени на сертифицирани по EN 54-24 високоговорители. Вижте най-ниските ни цени за говорители – сертифицирани, таванни и сертифицирани стенни говорители за система за гласово оповестяване.