fbpx
Select Page

Стандарт EN 50849: 2017 за звукови системи за спешни случаи

Стандарт – БДС EN 50849 : 2017 – ЗВУКОВИ СИСТЕМИ ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ ОТМЕНИ БДС EN 60849 : 2000 – Звукови системи за извънредни ситуации (IEC 60849:1998) НА 03.03.2020Г

Какво е различното?

БДС EN 50849 : 2017 дава подробни указания как Системата за гласово оповестяване/уведомяване да бъде разпределена. Звукоразбираемостта се определя като водещ критерий. Акцентът на ЕN 50849 : 2017 и основната разлика с предходния стандарт е:

Звукоразбираемостта на излъчените съобщения – предварително записани или излъчени наживо

9

1. В стандарта се дават указания за разположение на Високоговорителите на места, които ще дадат възможност за възпроизвеждане на звук с необходимото звуково налягане и разбираемост.

9

2. Въвежда се понятието ADA – Аcoustically different area (3.12), като част от зона за оповестяване, за която са характерни собствена реверберация и фонов шум.

9

3. Точка 5.1, поставя изискване за задължително автономно обследване във всяка Аcoustically different area и гарантиране за достигане на необходимата разбираемост (STI: 0,50). В анекс Б е указано как и къде разбираемостта би трябвало да бъде измерена, преди приемане на обекта. Т.е. проектантът би трябвало да потвърди в своя проект акустичните параметри на помещенията и как специфичното системно решение, което е предложил ще постигне очаквания резултат за звукоразбираемост.

Основни изисквания към системата за оповестяване

Тя трябва да функционира непрекъснато, с пълен приоритет на нейните извънредни функции.
Системата трябва да излъчи звуков сигнал не по-късно от 3 секунди след преминаването й в извънредно състояние – ръчно от оператор или автоматично при получаването на сигнал от пожароизвестителната система, както и да излъчва съобщения не по-късно от 10 секунди след включването на основното или резервното електрозахранване. Задължително е предвиждането на резервен изтоник на електрозахранване – обикновено батерии, осигуряващи захранване на пълната мощност на цялостната система за гласово оповестяване.
Проектирана по EN 50849 система за гласово оповестяване, трябва да бъде изпълнена със сертифицирани по EN 54 – 4, EN 54 – 16, EN 54 – 24 продукти.