VX-200PS Токозахранващо устройство

You are here

1,206.00лв с ДДС
VX-200PS Токозахранващо устройство

VX-200PS Токозахранващо устройство

VX-200PS осигурява захранване на компонентите на системите за гласово оповестяване. Всяко захранване има два изхода за прав ток и в зависимост от конфигурацията на оповестителната система е възможно да се ползват няколко захранвания от този тип, поставени в специален рак фрейм VX-2000PF.

Серия:

Подобни продукти