VX-2000DS Emergency power supply

You are here

2,355.60лв с ДДС
VX-2000DS  Emergency power supply

VX-2000DS Emergency power supply

VX-2000DS e Заряден токоизправител, DC Power Output 8х25А+3х5А, отговаря на изискванията на стандарт EN54-4. VX-2000DS е устройството, което превключва на допълнително резервно захранване всички модули на оповестителната система при извънредни ситуации. То е директно свързано със захранващите устройства VX-200PS и има задачата да поддържа батериите на системата заредени. При прекъсване на захранването от модулите VX-200PS , VX-2000DS автоматично прехвърля захранването на цялата система на батерии.

Серия:

Подобни продукти