Въвеждане в експолоатация и замерване на получените резултати

You are here

Въвеждане в експолоатация на системи за озвучаване и системи за гласово оповестяване  и замерване на получените резултати

Малко са нещата, които биха смутили и объркали нашите  въвеждащи в експлоатация системата инженери, тъй като те носят богатството на знанията и опита от всеки завършен наш проект – театри, зали, стадиони, кина, училищни и читалищни зали.

Но ние сме сред единиците фирми в България, които удостоверяват получените резултати със специализирано оборудване за изпитвания. Така сте сигурни в нивата и качеството на сигнала и изпълнението, а ние ви гарантираме най-доброто представяне на системата  и създаване на базова линия за бъдеща поддръжка. Това е важно за професионалната ви озвучителна система, и неизменно задължително, за Системата за гласово оповестяване на обекта, който изпълнявате или сте инвеститор, а  евакуацията и спасяването на човешки живот зависят и  отлична звукоразбораемост и нива на звук.

Използваме калибрирана измервателна апаратура, произведена от  NTi Audio.

Неправилната настройка и некоректна документация на професионална озвучителна система ще направи Вашата инвестиция безполезна.