Услуги

You are here

Продажба на аудио оборудване

Продажба на аудио оборудване
Търсите аудио оборудване, за да изпълните озвучителна система или отделни модули и продукти..? Нашите специалисти по продажбите могат да Ви  помогнат съобразно Вашите изисквания предлагайки Ви избор на продукти от надеждни производители и съветвайки Ви как да пуснете вашата система. Разполагаме в наличност с оборудване покриващо най-високите изисквания  и доставяме до всяка точка в България. Нашият онлайн магазин www.proaudio.bg  предлага онлайн поръчка на много продукти, които обикновено на склад. Нуждаете се от нещо много спешно - няма проблем, работим от 9 до 18 часа , от понеделник до петък. Свържете се с нашите специалисти по продажбите Сега на 056/84 52 04!

Проектиране на професионални озвучителни системи

Проектиране на професионални озвучителни системи
Ние инвестираме значителни усилия в етапа на консултиране при проектиране на професионални озвучителни системи за обществени обекти, за да гарантираме, че всяка система, която доставим и инсталираме, ще отговори на Вашите изисквания, спецификация и бюджет. Дългогодишният ни опит, богатите ни знания за аудио и озвучителните системи, някои от най-новите налични инструменти за проектиране, и нашите квалифицирани инженери  ще предложат оптимално решение за озвучителната система за театрална, концертна, спортна или др.обществена зала и обект . Нашият сайт разполага с информация за стотици продукти, които могат да бъдат използвани за изпълнението на конкретно изискване - техническо, акустично или архитектурно. Ние постоянно поддържаме и развиваме връзките си с производителите  и актуалността на решенията, което предлагаме. 

Консултации при проектиране на системи за гласово оповестяване по EN 60849

Проектиране на системи за гласово оповестяване по EN 60849
Ще консултираме всеки проектант на слаботокови системи и пожарна безопасност при проектирането на Системите за Гласово Оповестяване, задължителни  за обществени обекти по Наредба Iz-1971, при спазване изискванията на стандарта EN 69849. Нашите специалисти се обучават постоянно в най-новите технически компетенции и продуктови стандарти, за да Ви дадат най-високо ниво на съдействие и адекватна помощ при работа по вашия проект. Ще подходим с подробни проучвания на място и предложения за най-оптимално решение. Ще Ви съдействаме  и осигурим специфични калкулатори за  изчисление на линии при проектиране  и акустично моделиране. Ще Ви улесним и спестим време със структурирани процеси на проектиране, използвайки акустични изчисления за всяка система. Ще изпълните проект за гласово оповестяване съобразно всички нормативни изисквания. А ако сте  инсталационна фирма ще ви предложим оптималното оборудване за изпълнение на проекта.

Въвеждане в експолоатация и замерване на получените резултати

Въвеждане в експолоатация на системи за озвучаване и системи за гласово оповестяване  и замерване на получените резултати
Малко са нещата, които биха смутили и объркали нашите  въвеждащи в експлоатация системата инженери, тъй като те носят богатството на знанията и опита от всеки завършен наш проект – театри, зали, стадиони, кина, училищни и читалищни зали. Но ние сме сред единиците фирми в България, които удостоверяват получените резултати със специализирано оборудване за изпитвания. Така сте сигурни в нивата и качеството на сигнала и изпълнението, а ние ви гарантираме най-доброто представяне на системата  и създаване на базова линия за бъдеща поддръжка. Това е важно за професионалната ви озвучителна система, и неизменно задължително, за Системата за гласово оповестяване на обекта, който изпълнявате или сте инвеститор, а  евакуацията и спасяването на човешки живот зависят и  отлична звукоразбораемост и нива на звук. Използваме калибрирана измервателна апаратура, произведена от  NTi Audio. Неправилната настройка и некоректна документация на професионална озвучителна система ще направи Вашата инвестиция безполезна.