Услуги

You are here

Продажба на аудио оборудване

Продажба на аудио оборудване
Търсите аудио оборудване, за да изпълните озвучителна система или отделни модули и продукти..? Нашите специалисти по продажбите могат да Ви  помогнат съобразно Вашите изисквания предлагайки Ви избор на продукти от надеждни производители и съветвайки Ви как да пуснете вашата система. Разполагаме в наличност с оборудване покриващо най-високите изисквания  и доставяме до всяка точка в България. Нашият онлайн магазин www.proaudio.bg  предлага онлайн поръчка на много продукти, които обикновено на склад. Нуждаете се от нещо много спешно - няма проблем, работим от 9 до 18 часа , от понеделник до петък. Свържете се с нашите специалисти по продажбите Сега на 056/84 52 04!

Проектиране на професионални озвучителни системи

Проектиране на професионални озвучителни системи
Ние инвестираме значително време в етапа на консултиране при проектиране, за да гарантираме, че всяка система, която доставим и инсталираме, ще отговори на Вашите изисквания, спецификация и бюджет. Дългогодишният ни опит, богатите ни знания за аудио и озвучителните системи, някои от най-новите налични инструменти за проектиране и нашите квалифицирани инженери  ще подсигурят всяка система и ще надхвърлим Вашите очаквания. Нашият сайт разполага с информация за стотици продукти, които могат да бъдат използвани за изпълнението на конкретно изискване било то техническо, акустично или архитектурно. Ние постоянно поддържаме и развиваме връзките си с производителите на оборудването което предлагаме. 

Проектиране на системи за гласово оповестяване по EN 60849

Проектиране на системи за гласово оповестяване по EN 60849
Ще консултираме всеки проектант на слаботокови системи и пожарна безопасност при проектирането на Системите за Гласово Оповестяване, задължителни  за обществени обекти при спазване изискванията на стандарта EN 69849. Нашите специалисти се обучават постоянно в най-новите техически компетенции и продуктови стандарти, за да Ви дадат най-високо ниво на съдействие и адекватна помощ при работа по вашия проект. Ще подходим с подробни проучвания на място и предложения за най-оптимално решение. Ще Ви съдействаме  и осигурим специфични калкулатори за  изчисление на линии при проектиране  и акустично моделиране. Ще Ви улесним и спестим време със структурирани процеси на проектиране, използвайки акустични изчисления за всяка система. Ще изпълните проект за гласово оповестяване съобразно всички нормативни изисквания. А ако сте  инстационна фирма ще ви предложим оптималното оборудване за изпълнение на проекта.

Въвеждане в експолоатация и замерване на получените резултати

Въвеждане в експолоатация   и замерване на получените резултати
Малко са нещата, които биха смутили и объркали нашите  въвеждащи в експлоатация системата инженери, тъй като те носят богатството на знанията и опита от всеки завършен наш проект – театри, зали, стадиони, кина, училищни и читалищни зали. Но ние сме сред единиците фирми в България, които удостоверяват получените резултати със специализирано оборудване за изпитвания. Така сте сигурни в нивата и качеството на сигнала и изпълнението, а ние ви гарантираме най-доброто представяне на системата  и създаване на базова линия за бъдеща поддръжка. Използваме калибрирана измервателна апаратура, произведена от  NTi Audio. Неправилната настройка и документация на професионална озвучителна система ще направи Вашата инвестиция безполезна.