ТОА M-9000M2 Цифров процесор - матрица

You are here

1,416.00лв с ДДС
ТОА M-9000M2 Цифрова матрица
ТОА M-9000M2 Цифрова матрица

ТОА M-9000M2 Цифров процесор - матрица

TOA 9000 M2 Цифров матричен миксер  с осем слота за конфигуриране на оптимална система,  TOA 9000м2  Digital Matrix Mixer / Усилвател предефинира конвенционалния миксер / усилвател чрез комбиниране на модулна матрица миксер, цифров сигнален процесор (DSP) и усилвател в компактно 2 U устройство. Универсален за  мулти-зонално озвучаване и оповестяване .Вградени два линейни изхода с DSP, Десетлентов параметричен тонкоректор, Надграждане до 8 входа / 8 изхода, 7 вида модули за вграждане - опционални.  Позволява обработка на сигнала и контролни функции,които се определят от вида на смесителния пулт. Данни Настройките могат да се съхраняват в устройството и извикват с помощта на бутоните на предния панел.
 Включват  виртуална памет телефон, автоматично смесване микрофон и на околната среда,чрез контрол на шума
Опционално е дистанционно управление ZM-9014 на цена 492 лв
Допълнително описание: 
Цифрова матрица с осем слота за конфигуриране на оптимална според нуждите система, Вградени два линейни изхода с DSP, Десет лентов параметричен тонкоректор, Надграждане до8 входа / 8 изхода, 7 вида модули за вграждане - опциoнални.