Проектиране на професионални озвучителни системи

You are here

Проектиране на професионални озвучителни системи

Ние инвестираме значителни усилия в етапа на консултиране при проектиране на професионални озвучителни системи за обществени обекти, за да гарантираме, че всяка система, която доставим и инсталираме, ще отговори на Вашите изисквания, спецификация и бюджет. Дългогодишният ни опит, богатите ни знания за аудио и озвучителните системи, някои от най-новите налични инструменти за проектиране, и нашите квалифицирани инженери  ще предложат оптимално решение за озвучителната система за театрална, концертна, спортна или др.обществена зала и обект .

Нашият сайт разполага с информация за стотици продукти, които могат да бъдат използвани за изпълнението на конкретно изискване - техническо, акустично или архитектурно. Ние постоянно поддържаме и развиваме връзките си с производителите  и актуалността на решенията, което предлагаме.