Oзвучителни системи за спортни обекти

Системи за професионален звук – силно звуково налягане, ясна звукоразбираемост за стадиони, спортни зали, фитнес зали, басейни. Оповестителни системи за сигурност на спортни обекти и специализирани решения за звук при усложнени акустични параметри. Озвучителните системи системите за гласово оповестяване на някои от най-големите спортни обекти, реализирани в България през последните години са изпълнени с експертизата и продуктовите решения, предложени от екипа на Про Аудио ООД.

При Проектиране и изграждане на Озвучителна Система, професионалистите отчитат утежнените акустични фактори на големите спортни обекти – реверберация, зависимост от атмосферни условия, високо ниво на фонов шум. Решението е проект, който е разработен с високо познаване на всички особености, с предварително заложени софтуерни разработки – демонстрации на предложено оборудване спрямо акустичните характеристики на проекта.

Тези принципи важат и при разработване на Системата за Гласово Оповестяване, проектирана по изискванията на нормативната база и задължителните стандарти.

Озвучителна система за стадион

  • Oзвучителни тела, активно оборудване и периферия за озвучителни решения за спортни обекти
  • ТОА – /Япония/ световни лидери в производството на специлизирани решения за звук.
  • Устойчивост на атмосферни влияния – с 5 – години продуктова гаранция.
  • Изключително представяне – висококачествени озвучителни тела за възпроизвеждане на говор и музикална картина с високо звуково налягане и разбираемост.

Система за гласово оповестяване за спортна зала и стадион

  • ТОА VM-3000 – гъвкава, модулна сертифицирана система за гласово оповестяване / уведомяване/ по стандарт EN 54
  • Възможност за зониране, според особеностите на обекта.Разширяване от 6 до 60 зони.
  • Излъчване на записани или в момента гласови съобщения за евакуация
  • Система, подходяща и за общо озвучаване с фонова музика и аварийно оповестяване.
  • Мощност 240 W и 360W, с възможност за разширяване до 3600W

Файлове за архитекти и проектанти:

Ниво на звукоразбираемост в спортна зала при различни нива на общ шум.
За архитекти и проектанти: Световните стандарти за озвучителни системи акцентират на възможността звукът – говор или музика да вълнуват пълноценно публиката. Тези съоръжения, в зависимост от приложението и целите могат да имат няколко системи, или възможност за преконфигурирането им. В повечето съвременни спортни съоръжения са инсталирани висококачествени озвучителни системи, а в български условия – обикновено просто някакви системи за звук, най-често изпълнени с високоговорители, разработени за общи приложения. Времето за реверберация на звука в затворена спортна зала не трябва да надвишава 1,5 – 2 сек в средните честоти. Материалът за акустична обработка на стените трябва да бъде с коефициент не по-малък от NR 40.
Продукти:

Имаш идея за проект?