Системи за оповестяване, комуникация и сигурност на транспортна, индустриална и логистична инфраструктура

Обектите от транспортната инфраструктура функционират при изискванията на завишени критерии за сигурност и безопасност. За нормалната им работа е задължително проектирането и изграждането на специфични системи за Интерком комуникация между обслужващите служители на гари и летища, както и осигуряване на надеждна система за общо оповестяване на текуща информация и гласова евакуация за посетители и пътници в случай на авария, терористичен акт или друго извънредно събитие. Осигуряване на ясен звук, разбираемост и възможности за комуникация за служители и органи на реда се рализира чрез специални решения, свързано и протоколи за предаване на данни.

Изисквания:
Ясна разбираемост на излъчените съобщения – в условията на силна реверберация. Зониране на площи и пространства – посетителски и служебни помещения, възможности за етапно и йерархично организиране на комуникацията. IP базирани решения и решения по специални протоколи . Изграждане на системи за излъчване на звук – говорен и музикален със специално проектирани говорители за насочване за постигане на разбираемост и звуково налягане.

Система за гласово оповестяване и евакуация

Зонираното излъчване на съобщениятa на обекти от транспортната инфраструктура са незаменима услуга в помощ на авиокомпаниите, пътниците и служителите.

  • Микрофони с избор на зона дават приоритет при излъчване на аварийно и евакуационно съобщение.
  • Резервни източници на захранване, памет за аварийни съобщения по време на прекъсване на захранването, както и предварително записани инструкции за евакуация могат да бъдат автоматично излъчени, при координация с пожароизвестителната система.
  • Възможност системата за оповестяване да бъде свързана със системата за Интерком-комуникация между упълномощени лица.

Система за Интерком комуникация за жп-гари и летища

TOA N-8000 e система за интерком, която осигурява висококачествен звук през Ethernet, wireless или оптична мрежа.

  • Push-To-Talk (PTT) достъп до излъчване на съобщения. Лесно увеличаване броя на станциите до стотици. Връзка LAN и WAN и PC базирани операции. Дистанционно прослушване, излъчване и трансфер на данни.
  • Излъчване на съобщенията през IP Intercom станциите (N-8600MS, N-8510MS) до избрани зони за излъчване. C/O Interface устройството (N-8000CO) осигурява връзката между външна телефона линия за двустранна комуникация и оповестителни цели.
  • Малки инсталационни разходи и лесна употреба, заради директната връзка на интеркома към съществуващата LAN мрежа.
  • Настройка нивото на излъчване на съобщение в зависимост от измененията на шума, чрез контролера за фонов шум (DP-L2).
  • Конфигурацията между цифров интерком (N-8000 series), контролер на шума (DP-L2), лайн-арей озвучителни тела (SR-H) и насочени високоговорители (F-1300, F-2322C) повишава многократно звуковата разбираемост.

Продукти:

Централен усилвател за гласово оповестяване с предварително записани съобщения

Цифровата оповестителна система на ТОА VM-3000 са предназначени за излъчване на спешни записани или излъчени на живо съобщения в случай на пожар или авария, с цифров анализ на състоянието , мониторинг на оборудването и цифрово смесване на звука. Осигурява на фонов звук и общи съобщения . Управление чрез LCD дисплея на предния панел.

Имаш идея за проект?