Select Page

Системи за оповестяване, комуникация и сигурност на транспортна, индустриална и логистична инфраструктура

Обектите от транспортната инфраструктура функционират при изискванията на завишени критерии за сигурност и безопасност!
За нормалната им работа са задължителни проектирането и изграждането на:

  • Системи за Интерком комуникация между обслужващите служители на гари и метростанции. Осигуряването на ясен звук, разбираемост и възможноститеи за комуникация за служители и органи на реда се рализира чрез специални решения, свързване и протоколи за пренос на данни.
  • Надеждни системи за Общо оповестяване на текуща информация и Системи за сигурност  и гласово оповестяване за евакуация на посетители и пътници, в случай на авария, терористичен акт или друго извънредно събитие.

Системни решения за Гласово оповестяване

Системите за оповестяване, като интегрирани решение с пожароизвестителните системи, на полската Ambient и японската TOA – дават възможност за изграждане на изключително надеждни гъвкави, разширяеми, лесни за монтаж и поддръжка системи. Тяхното проектиране и реализация се съобразяват  с конктретните особености на всеки обект -Зониране на площи и пространства – посетителски и служебни помещения, възможности за етапно и йерархично организиране на комуникацията. IP базирани решения и решения по специални протоколи . Електроакустична симулация за реализиране на правилно решение.
Стандартите за безопасност изискват и наличиетп на LOOP системи за хора със затруднения в чуването. LOOP решенията им дават възможност  да чуят с ясна разбираемост излъчените съобщения и музика – в условията на силна реверберация.

OPUS Technologies

LOOP системи за хора със затруднения в слуха

TOA VM-3000

Високоефективна и гъвкава система за гласово оповестяване

Ambient MiniVES

Интегрирана едномодулна, гласово-оповестителна система, тип  Plug&Play, с променлив капацитет според натоварването. 

Ambient MidiVES

PA/VA, сертифицирана оповестителна система, която може да функционира самостоятелно или  като част от TCP/IP мрежова архитектура

Ambient MultiVES

Гъвкава, мащабируема конфигурация, модулна конструкция на контролните устройства, пълна интеграция с пожарно-алармени системи

Специализирани говорители

ABT-TNL 100

Специализиран, рупорен, тунелен говорител с прецизна насоченост, фокусиране на голямо разстояние, устойчивост на атмосферни влияния и запрашеност

TOA SC-630М-EB

Сертифициран по EN54-24, рупорен, водоустойчив говoрител, висока речева разбираемост и звуково налягане, устойчивост на атмосферни влияния.

Реализирани обекти – тунел Железница, на АМ СтрумаЖП гара София, ЖП индустриални системи на Мини Марица Изток.

Системи за комуникация в индустриални предприятия и логистични складове. Излъчване на съобщения.

Осигуряването на гладка комуникация с отдалечени цехове и офис сгради, в шумна и интензивна среда, опасни вещества е предизвикателство. Подходящите системни решения за гласово са на Ambient и TOA.
Решението за Интерком комуникация,  може да бъде на австрийската компания COMMEND – стенни и вандалоустойчиви станции за комуникация, CALL and DOOR , EX-Proof станции, хардуер и софтуер за създаване на най-надеждни решения .
Всеки проект е съобразен с точна специфика, затова не се колебайте да ни потърсите за решение – проект и реалзиация!

Направете запитване по проект или офертно предложение!

Доверете се на екипа от професионалисти на Про Аудио!
Ние ще Ви помогнем да реализирате безупречно  Вашия проект !

Други решения от ProAudio

Озвучителна система за зала, колодрум, спортен обект

Озвучителни системи за стадион, спортна зала, басейн

Озвучаване на търговски обекти

Решения за хотели, хотелска инфраструктура и ресторанти

Озвучаване на търговски обекти

Системи за звук за търговски обекти