fbpx
Select Page

Системи за оповестяване, комуникация и сигурност на транспортна, индустриална и логистична инфраструктура

Обектите от транспортната инфраструктура функционират при изискванията на завишени критерии за сигурност и безопасност!
За нормалната им работа са задължителни проектирането и изграждането на:

  • Системи за Интерком комуникация между обслужващите служители на гари и метростанции. Осигуряването на ясен звук, разбираемост и възможноститеи за комуникация за служители и органи на реда се рализира чрез специални решения, свързване и протоколи за пренос на данни.
  • Надеждни системи за Общо оповестяване на текуща информация и Системи за сигурност  и гласово оповестяване за евакуация на посетители и пътници, в случай на авария, терористичен акт или друго извънредно събитие.

Системни решения за Гласово оповестяване

Системите за оповестяване, като интегрирани решение с пожароизвестителните системи, на полската Ambient и японската TOA – дават възможност за изграждане на изключително надеждни гъвкави, разширяеми, лесни за монтаж и поддръжка системи. Тяхното проектиране и реализация се съобразяват  с конктретните особености на всеки обект -Зониране на площи и пространства – посетителски и служебни помещения, възможности за етапно и йерархично организиране на комуникацията. IP базирани решения и решения по специални протоколи . Електроакустична симулация за реализиране на правилно решение.
Стандартите за безопасност изискват и наличиетп на LOOP системи за хора със затруднения в чуването. LOOP решенията им дават възможност  да чуят с ясна разбираемост излъчените съобщения и музика – в условията на силна реверберация.

OPUS Technologies

LOOP системи за хора със затруднения в слуха

ТОА EN-54 Оповестителна система

Високоефективна и гъвкава система за гласово оповестяване

Ambient MiniVES

Интегрирана едномодулна, гласово-оповестителна система, тип  Plug&Play, с променлив капацитет според натоварването. 

Ambient MidiVES

PA/VA, сертифицирана оповестителна система, която може да функционира самостоятелно или  като част от TCP/IP мрежова архитектура

Ambient MultiVES

Гъвкава, мащабируема конфигурация, модулна конструкция на контролните устройства, пълна интеграция с пожарно-алармени системи

Специализирани говорители

ABT-TNL 100

Специализиран, рупорен, тунелен говорител с прецизна насоченост, фокусиране на голямо разстояние, устойчивост на атмосферни влияния и запрашеност

TOA SC-630М-EB

Сертифициран по EN54-24, рупорен, водоустойчив говoрител, висока речева разбираемост и звуково налягане, устойчивост на атмосферни влияния.

Реализирани обекти – тунел Железница, на АМ СтрумаЖП гара София, ЖП индустриални системи на Мини Марица Изток.

Системи за комуникация в индустриални предприятия и логистични складове. Излъчване на съобщения.

Осигуряването на гладка комуникация с отдалечени цехове и офис сгради, в шумна и интензивна среда, опасни вещества е предизвикателство. Подходящите системни решения за гласово са на Ambient и TOA.
Решението за Интерком комуникация,  може да бъде на австрийската компания COMMEND – стенни и вандалоустойчиви станции за комуникация, CALL and DOOR , EX-Proof станции, хардуер и софтуер за създаване на най-надеждни решения .
Всеки проект е съобразен с точна специфика, затова не се колебайте да ни потърсите за решение – проект и реалзиация!

Направете запитване по проект или офертно предложение!

Други решения от ProAudio

озвучителна система за зала, колодрум, спортен обект

Озвучителни системи за стадион, спортна зала, басейн

озвучаване на търговски обекти

Решения за хотели, хотелска инфраструктура и ресторанти

озвучаване на търговски обекти

Системи за звук за търговски обекти