Канев център към Русенския университе Ангел Кънчев беше открит на 10.10.2013. Благодарение на патриотичния жест на канадския предприемач от български произход Игнат Канев, Русе и студентската общност се сдобиват с модерна зала-аудиториум за провеждане на културни и обществени форуми, конференции, изложби.

Архитектурата и елегантния вътрешен дизайн са дело на архитектурно бюро Норд План ООД. Залата е проектирана и изпълнена в съответствие със съвременните стандарти за публични аудиториуми по отношение на интериора и технологичните решения – за осветление и озвучителна система. Инвеститорите и изпълнителите на обекта се спряха на озвучителна система с решение и продукти предложени от Про Аудио ЕООД и реализирана инсталация от фирмата изпълнител. Концепцията за подобни зали изисква ясен и
равномерен звук. За постигане на оптимален резултат не е правилно да се използват конвенционални двулентови или трилентови озвучителни тела, поради ъгъла на излъчване и спада на звуково налягане при различни отстояния от телата.

Правилният подход и използване на озвучителни тела тип Column Array, за да се осигури равномерен звук с малки отражения и минимален спад на звуковата енергия. Реализацията е със специалните озвучителни тела на американската компания Community –4 броя ENT220 с 32 говорителя, номинална мощност 500W, чувствителност 97dB, ъгъл на излъчване – 140◦H / 15◦V и и 4 броя суббасови тела Community VLF212. Усилвателите на мощност, захранващи телата от системата са на Американската компания QSC. Използван е и система от микрофони на производителите от Япония Аudio-technica и TOA.