Резервна мощност

You are here

Стандарт 60849 изисква системата за гласово оповестяване да бъде подсигурена с резервна мощност, в случай на отпадане  на основeн усилвател.