Микрофони

You are here

Микрофонът е акустичен сензор, който преобразува звука в електрически сигнал. Повечето микрофони днес използват електромагнитна индукция (динамичен микрофон), промяна на капацитет (кондензаторен микрофон) или модулация на светлината за произвеждане на електрически сигнал. Микрофоните се разделят на различни видове според приложението си.