Интерком системи

You are here

Интерком инсципиент системите са специализирано оборудване за театри, опери, сцени, читалища.Това е вътрешната комуникационна система между режисьора, осветителя, озвучителя и изпълнителите в представлвнието. Интерком системата функционира чрез светлинна сигнализация и говорни приемо-предавателни устройства. Официален дистрибутор сме на продуктите на ASL INTERCOM –холандска компания лидер в разработването на Интерком системи. С Интерком инсципиент системи са оборудвани Кинотеатъра в Поморие, Операта в Пловдив, Театрална сцена на Американския университет в Благоевград.