Select Page

Тунел Железница с действаща Ambient система

за гласова евакуация и сигурност при инциденти

През изминалата седмица направихме пуск на системата за гласова евакуация в предстоящия за откриване тунел “Железница” . 80 специализирани говорители за тунелно приложение, и 24 по-малки за сервизен отсек, покриват цялата дължина на почти 2.3 км нов тунел, с равномерно разпределен монтаж.

ABT-TNL100 е специализиран тунелен говорител с изключително точно насочване и висока разбираемост. Проектът и реализацията преминаха през множество изчисления за постигане на необходимата разбираемост. Управлението на системата с 90 линии, отделна за всеки говорител, е с Ambient MultiVES.

Ambient ABT-TNL 100

специализиран високоговорител подходящ за инсталация в тунелни системи, тясна и прецизна насоченост, висока разбораемост и ефективност при работа в акустично проблемна среда

Ambient MultiVES

PA VA система с изцяло цифрова аудио трансмисия, модулна контрукция, напълно интегрируема с други системи за пожарна безопасност, позволяваща връзка с всички пожарникарски и зонови мокрофони

Срутване на скални маси , в близост до тунела забавят неговото пускане в експлоатация, но сме особено горди , че заедно с AmbientSystems доставихме и консултирахме компаниите изпълнители на проекта за тази специфична част от неговата реализация. Системата за излъчване на съобщения в тунел Железница стана отправна точка и за други проекти в сферата на транспорта, върху които работим.

Направете запитване по проект или офертно предложение!

Доверете се на екипа от професионалисти на Про Аудио!
Ние ще Ви помогнем да реализирате безупречно  Вашия проект !