fbpx
Select Page

Озвучителна и конферентна система за Конгресен център на Лукойл-Нефтохим АД гр.Бургас

Решението се състои от цифрова аудио-озвучителна система с възможности за провеждане на конференции, фирмени мероприятия, аудио конферентни връзки, видеозаписи на събития и мероприятия. Четири броя озвучителни тела тип COMPACT ARRAY HX-5 нa TOA гарантират максимална покривност на слушателските зони, чрез променяем ъгъл на насоченост по вертикал – 60°, 45°, 30°, 15° и ъгъл на насоченост по хоризонтал – 100°.

Мултимедиен лазерен прожектор за излъчване на видеосъдържание, аудио-конферентен телефон, специализиран цифров звуков мениджмънт-процесор, създават усповия за модерно излъчване, смесване и комуникация по време на многочислени и важни конферентни прояви. Микрофонната система , състояща се от 43 делегатски и председателски микрофони от жичен тип и безжична микрофонна система са Sennheiser.

Направете запитване по проект или офертно предложение!