Системи за оповестяване, комуникация и сигурност на жп гари и летища

You are here

Системи за оповестяване, комуникация и сигурност на жп гари и летища

Про Аудио ЕООД представя и предлага за българския пазар решенията и продуктите на японската корпорация ТОА, тясно специализирана в разработването на системи за евакуационно оповестяване и сигурност, системи за фоново озвучаване, Интерком системи за комуникация. Специалистите на  Про Аудио работят в тясно сътрудничество с проектанти, архитекти и инсталационни фирми, оказват съдействие при проектиране и доставят надеждни решения за ключови обекти и сигурността на техните посетители и служители.

Изисквания: 

Обектите от транспортната инфраструктура функционират при изискванията на завишени критерии за сигурност и безопасност. За нормалната им работа  е задължително проектирането и изграждането на специфични системи за Интерком комуникация между обслужващите служители на гари и летища, както и осигуряване на надеждна система за общо оповестяване  на текуща информация и гласова евакуация за посетители и пътници в случай на авария, терористичен акт или друго извънредно събитие.
Нормативното изискване, според Наредба Iz-1971 е за  проектиране на Система за Гласово Оповестяване по  
стандарт EN 60849 и изграждане на системата със сертифицирани по EN 54 продукти. Системата за гласово оповестяване трябва да бъде интегрирана с пожароизвестителната система. 

Система за гласово оповестяване и евакуация

Система за комуникация за летищеИзлъчване на съобщения по зони на летище
Зонираното излъчване на съобщениятa на обекти от трранспортната инфраструктура са незаменима услуга в помощ на авиокомпаниите, пътниците и служителите.
- Микрофони с избор на зона дават приоритет при излъчване на аварийно и евакуационно съобщение.
- Резервни източници на захранване, памет за аварийни съобщения по време на прекъсване на захранването, както и предварително записани инструкции за евакуация могат да бъдат автоматично излъчени, при координация с пожароизвестителната система.
- Възможност системата за оповестяване да бъде свързана със системата за Интерком-комуникация между упълномощени лица.
 
 

Система за Интерком комуникация за жп-гари и летища

IP базирана система за коминикацияИнтерком и комуникационна система на летище и жп гараИнтерком и комуникационна система на летище и жп гара
TOA N-8000 e система за интерком, която осигурява висококачествен звук през Ethernet, wireless или оптична мрежа.
- Push-To-Talk (PTT) достъп до излъчване на съобщения. Лесно увеличаване броя на станциите до стотици. Връзка  LAN  и  WAN и PC базирани операции. Дистанционно прослушване, излъчване  и трансфер на данни. 
- Излъчване на съобщенията през IP Intercom станциите (N-8600MS, N-8510MS) до избрани зони за излъчване. C/O Interface устройството (N-8000CO) осигурява връзката между външна телефона линия за двустранна комуникация и оповестителни цели.
- Малки инсталационните разходи и лесна употреба, заради директната връзка на интеркома към съществуващата  LAN мрежа.
- Настройка нивото на излъчване на съобщение в зависимост от измененията на шума, чрез контролера за фонов шум  (DP-L2) .
- Конфигурацията между цифров интерком (N-8000 series), контролер на шума (DP-L2), лайн-арей озвучителни тела (SR-H) и насочени високоговорители (F-1300, F-2322C) повишава многократно звуковата разбираемост.

 

Файлове: