Oзвучителни системи за спортни обекти

You are here

Oзвучителни системи за спортни обекти

Озвучителните системи за  водещи спортни обекти и системите за гласово оповестяване на някои от най-големите спортни обекти , реализирани в България през последните години са изпълнени  с експертизата и продуктовите решения, предложени от екипа на Про Аудио ЕООД.

Подходили сме с изключителна ангажираност към качеството на звука, отчитане на взискателната акустична среда на всеки конкретен спортен обект, предлагане на надеждни и полезни решения, специално и прецизно отношение към системите за гласово оповестяване за евакуация на посетителите в случай на пожар или друг инцидент. Обекти, под които с радост можем да сложим подпис като доставчици на оборудване

Проектиране и изграждане на правилно решение за озвучителна система за спортен обект  

Необходимо е да постигнем няколко основни цели:

 1. да разрешим проблема с реверберацията
 2. да реализираме звук, който не се разлива и е с отлична звукоразбираемост
 3. да се покрият всички посетителски места

Важно е да осигурим озвучителни тела, които ще са мощни,  добре насочени и ще се чуват неизменно, въпреки високото ниво на шум, което генерира публиката. Освен това е нужно да успеем да синхронизираме не просто аудио сигнала, а  това което се чува реално,  с това което виждат посетителите на екраните.

Проектираните и разпределени вярно като място, чувствителност и мощност озвучителни системи са съобразени с времето, в което звукът пристига до ухото на всеки слушател. Времето е много важен фактор при проектирането на системата. Голяма част от слушателските места обикновено ще получат звук от множество озвучителни тела. За да се получи добра звукоразбираемост, звукът от всички тези тела трябва да пристигнат в рамките на период от около 30 милисекунди. A звукът пътува с около 353 метра в секунда .

Постигане на добра звукоразбираемост

Има два възможни подхода към този проблем.

 1. Единият от тях е използването на големи, централно разположени озвучителни тела тип Line Array, чиято насоченост може да се контролира и променя. 
 2. Вторият подход към проектирането на системата е да се намали разстоянието, на което са монтирани телата. Това е възможно с инсталацията на повече озвучителни тела, разположени по-близо до слушателите, с прецизно изчислени технически показатели и разбира се, при предвиждане на възможните акустични показатели. 

Освен всичко това, трябва да  предложим системи за звук, които ще са подходящи както за спортни мероприятия, така и за по-малки културни прояви.

Решенията и продуктите за изграждане на професионални  и специализирани озвучителни системи за спортни зали, стадиони и др. обекти със спортно предназначение са на японската компания ТОА и  американската  COMMUNITY.  Те са разработвани да посрещнат  значителните затруднения  при изграждане на успешна озвучителна система за спортни обекти.

Защо са най-добри за това и защо са най-използвани и на обектите в България?

Устойчиви на атмосферни влияния  - с 5 години продуктова гаранция  и 15-години гаранция на структурната цялост, всеки от продуктите от серия R на Community e разработен за работа при тежки външни условия. Изключително представяне - специален подбор на  висококачествени озвучителни тела за възпроизвеждане на говор и музикална картина с високо звуково налягане и разбираемост.

Изисквания: 
 1. Проектиране и изграждане на Озвучителна Система, отчитаща утежнените акустични фактори на голям спортен обект - реверберация, зависимост от атмосферни условия, високо ниво на фонов шум. Решението е проект, който е разработен  с  високо познаване на всички особености, с предварително заложени софтуерни разработки - демонстрации на предложено оборудване спрямо акустичните характеристики на проекта.
 2. Предвиждане на Система за Гласово Оповестяване, проектирана по изискванията на Наредба Iz 1971, стандарт EN 60849, съставена от сертифицирани по EN 54 продукти.
   

Озвучителна система за спортна зала и стадион

Озвучителна система за стадион в СозополОзвучителни тела Community за спортни обектиОзвучителна система за спортен обект - Арена АрмеецОзвучителни тела за спортни обектиR-серия Community - озвучителни тела за спортни обектиОзвучителна система Community на стадион за Бразилия'2014
 •  Oзвучителни тела, активно оборудване и периферия за озвучителни решения за спортни обекти
 •  Cоmmunity /САЩ/ и  ТОА-  /Япония/ световни лидери в производството на специлизирани решения за звук .
 •  Устойчивост на атмосферни влияния  - с 5 - години продуктова гаранция  и 15-години гаранция на структурната цялост,
 •  Изключително представяне - висококачествени озвучителни тела за възпроизвеждане на говор и музикална картина с високо звуково налягане и разбираемост.

 

Система за гласово оповестяване за спортна зала и стадион

Система за гласово оповестяване за спортна залаТОА Системи за гласово оповестяване за спортни обекти

 - ТОА VM-3000 -  гъвкава, модулна сертифицирана  система за гласово оповестяване / уведомяване/  по стандарт EN 54
 - Възможност за зониране, според особеностите на обекта.Разширяване от 6 до 60 зони.
 - Излъчване на записани или в момента гласови съобщения за евакуация
 - Система, подходяща и за общо озвучаване с фонова музика и аварийно оповестяване.
 - Мощност 240 W и 360W,  с възможност за разширяване до 3600W

 

 

За архитекти и проектанти: 
Световните стандарти за озвучителни системи акцентират на възможността звукът – говор или музика да вълнуват пълноценно публиката. Тези съоръжения, в зависимост от приложението и целите могат да имат няколко системи, или възможност за преконфигурирането им. В повечето съвременни спортни съоръжения са инсталирани висококачествени озвучителни системи, а в български условия - обикновено просто някакви системи за звук, най-често изпълнени с високоговорители, разработени за общи приложения. Времето за реверберация на звука в затворена спортна зала не трябва да надвишава 1,5 - 2 сек в средните честоти. Материалът за акустична обработка на стените трябва да бъде с коефициент не по-малък от NR 40.