QSC озвучителна система за кино

You are here

0.00лв с ДДС
QSC озвучителна система за кино
QSC озвучителна система за киноQSC озвучителна система за кино

QSC озвучителна система за кино

Про Аудио  е изключителен прдставител за страната на продуктите и решенията на QSC - американска компания водещав разработките си за озвучителни системи за кино.
Предлагаме  примерен  дизайн на озвучителна и съраунд система за кинозала с решена с продукти на QSC, която е приложима за среден до средно голям размер зала.  Диаграмата показва оформлението и окабеляване за предложеното оборудване. Списъка на съоръженията е MSExcel шаблон разпространението лист, който дава информация за специфични модели и количества, и може да се използва за създаване на система за Предложение. 
Стандартни положения и принципи
 
В повечето кинозали дължината на залата се отнася към нейната ширина в пропорция 1.3. По-широки или по-тесни зали могат да имат нужда от повече или по-малко на брой задни говорители, и респективно изчисляване на мощността на усилвателите.

централната точка на  високочестотните говорители за всеки задекранен канал се изчислява приблизително на 5/8 от неговата височина.

 С използването на значително по-големи усилватели и говорители от изчисленото,  не може да се осигури много допълнителна производителност за направените допълнителни разходи. Използването на съществено по-малки усилватели и говорители-вероятно ще доведе до изкривяване в пиковите нива и евентуални повреди на високоговорителите. 

 
Примерна конфигурация за озвучителна система за кино:
Small Room System
1 x DCP 100 - цифров кинопроцесор
2 x DCA 1644 - цифров киноусилвател
1 x DCA 1824 - цифров киноусилвател
3 x SC-2150  - високоговорителли за киносъраунд звук
1 x SB-7218 - събуфер високоговорители за кино
10 x SR-8101 - съраунд високоговорители

Предложената конфигурация в само за справка; най-подходящата за кино  система може да варира в зависимост от специфичните характеристики на пространството и други изисквания. 
Моля, консултирайте се с нас  , за да получите оптимално предложние за ефективно работеща система за киноизлъчване и озвучителна система за кино. 

Въведените в категорията Кинооборудване продукти само маркират и в никакъв случай  не изчерпват цялото необходимо оборудване  за функционирането на едно кино. Моля , за да получите цялостна разработка и предложение ,  ни пишете на contact@proaudio.bg