fbpx
Select Page
Радваме се да обявим, че Про Аудио доставя оборудване за множество училища по две актуални програми на Министерството на Образованието:
  1. “Заедно в изкуствата и в спорта“, създадена от МОН, която предоставя възможност за развитие на музикалното, танцово и театрално изкуство в училищата.
  2. “Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците”, разработена, за да подпомогне създаването и развитието на ключови компетентности, необходими не само за образователния процес.

За какво е подходяща програмата?

“Заедно в изкуствата и в спорта“

Националната програма е създадена и разработена съобразно Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението в България, като целите ѝ са да осигури:
N
Условия за личностно развитие на всеки ученик чрез екипна работа в колективни проекти, които се отнасят до изкуство, като по този начин стимулира различните интереси на всеки от участниците.
N
Насърчаването на екипната работа и интереса на учениците в групови и отборни спортни творчески занимания
N
Подобряване на социалните умения на участниците в различни дейности свързани с програмата

„Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците”

Програмата е разработена в съобразно област 5 и цели да предостави възможност за:
N
Осигуряване на условия за развитие способностите, интересите и компетентността на деца и ученици чрез участието им в различно проекти от науката, изкуството технологиите и спорта
N
Осигуряване на равен достъп до предучилищно и училищно обучение
N
Създаване на подходящи условия в специализирани центровете за подкрепа на личностното развитие, които целят насърчаването на активният начин на живот при деца и ученици
N
Създаване на условия подходящи за диагностициране, рехабилитация и коригиране на комуникационни нарушения

За кого е подходяща програмата?

“Заедно в изкуствата и в спорта“

     Програмата позволява участие на всяко държавно и общинско училище. В нея могат да се включат и частни училища, които са в партньорство с общински, като е нужно партньорите да се придържат към определени условия за осъществяване програмата.

„Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците”

Националната програма е разработена за цел да подпомогне центрове за развитие на интересите, способностите и изявата в областта на технологии, наука, спорт, центрове за диагностициране, превенция и рехабилитационна работа с деца и ученици.

Какво оборудване може да се използва при усвояването на средства по тази програма

,При усвояване средствата  по програмата, може да се използва  подбрано и съобразено с дейностите ѝ оборудване – музикални инструменти – от всеки вид, но сме най-вече търсени, заради дългогодишния ни опит като изключителен дистрибутор на малка Немска фирма, производител на прочутите Мартин фанфарни тромпети.

Музикални и танцови изкуства

За дейностите, свързани с музикални и танцови изкуства, Про Аудио може да достави професионално оборудване за всяка сцена и вид изява:

Към тези продукти добавяме и пълна гама аксесоари, за да създадете жива озвучителна система, която ще служи за дейностите на училище продължително и надеждно. Оборудването ще предоставим с указания за настройки и работа с него, така че системата да стане лесна за употреба в ежедневния училищен живот.

Оборудване за театрално изкуство

Освен подходящи микрофони и смесителни пултове за изявите на групите по Театрално изкуство, училищната сцена ще оживее с подходящо сценично осветление. Имаме дълъг опит и подходящи продукти – като видове, цена и характеристики, както и много лесни за управление, които ще създадат цветна, динамична и светла сцена. В нея ще има както следачи, така и заливащи светлинни прожектори  и цветни светлинни ефекти, които да доближат преживяването на участници и зрители до голяма истинска сцена.

Осветителните решения ще са монтирани на специални стойки, които ще позволят лесното им преместване и конфигуриране в решения, плод на въображението на учителя или участниците.

Направете запитване за професионално аудио и сценично оборудване

Може да направите запитване за професионално аудио и сценично оборудване тук. Готови сме да направим консултация като предоставим подходящи решения за Вашият проект или да Ви помогнем да направите вашата поръчка.