Консултации при проектиране на системи за гласово оповестяване по EN 60849

You are here

Проектиране на системи за гласово оповестяване по EN 60849

Ще консултираме всеки проектант на слаботокови системи и пожарна безопасност при проектирането на Системите за Гласово Оповестяване, задължителни  за обществени обекти по Наредба Iz-1971, при спазване изискванията на стандарта EN 69849. Нашите специалисти се обучават постоянно в най-новите технически компетенции и продуктови стандарти, за да Ви дадат най-високо ниво на съдействие и адекватна помощ при работа по вашия проект.

  • Ще подходим с подробни проучвания на място и предложения за най-оптимално решение.
  • Ще Ви съдействаме  и осигурим специфични калкулатори за  изчисление на линии при проектиране  и акустично моделиране.
  • Ще Ви улесним и спестим време със структурирани процеси на проектиране, използвайки акустични изчисления за всяка система.
  • Ще изпълните проект за гласово оповестяване съобразно всички нормативни изисквания.
  • А ако сте  инсталационна фирма ще ви предложим оптималното оборудване за изпълнение на проекта.