Select Page

Най-употребяваните говорители – тези за вграждане в таван са особено предпочитани, заради относително бърз и лесен монтаж, голямо разнообразие на видове, лесна подмяна. Основното условие за тяхната употреба е да бъдат правилно разпределени на площта на помещението и да покриват основни изисквания.

govoriteli za vgrajdane v tavan

При употреба на таванни говорители в система за общо озвучаване , в кафетерия, ресторант, фоайе – видът, техният брой и разпределението им трябва да осигуряват добра покривност на площта, подходящо звуково налягане и качество на търсения звук и разбира се да посрещнат очакванията за цена. Качествата на говорителите зависят в най-голяма степен от тяхната чувствителност – зададена от производителя в dB.

По-висока стойност – по-качествен таванен говорител, следователно по-малко на брой говорители за постигане за ясен вук – говорен или музикален.
Оптималната покривност на площта , за която бихме желали да реализираме озвучителна система се изчислява по работни параметри, но основното правило е повече на брой говорители, равномерно разпределени, за да не се налага част от тях да работят на максимална мощност.

Повече по темата а говорители за вграждане, видове и цени – вижте тук