DMT™ - съвпадение на ъгъла на излъчване

You are here

DMT™ е технология разработена от QSC. Същноста на тази технология е ъгъла на излъчване на всички говорители в една тонколона да бъде един и същ. По този начин с увеличаване на разстоянието от озвучителното тяло излъчвания звук е еднакъв за слушателите. Ако примерно ъгъла на излъчване на високочестотния говорител е по-малък от този на нискочестотния, слушателите които са близо ще чуват цялата честотна лента възпроизвеждана от тонколоната, но с увеличване на разстоянието нискочестотния говорител ще покрива по-голяма площ от високочестотния и ще има слушатели, до които ще достигне повече звук от нискочестотната лента отколкото от високочестотната.