Централна гара - София. Системи за оповестяване и Интерком комуникация

You are here

       Първата сграда на Софийската централна гара  е построена през 1888 г. и е най-голямото съоръжение  от вида на Балканския полуостров.   Между 1972 – 1974 г. е построено сегашното приемно здание.
 С реализацията на мащабния проект за Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара - София се извърши пълна реконструкция на   съществуващото приемно здание и прилежащите му терени.  съществуващите обслужващи помещения са обновени и  е  изграден  нов, модерен   единен център за управление движението на влаковете. Обособена е зона със заведения за хранене, магазини и детски кът. Реновирана е   административната част и  е обособен е подземен паркинг за служителите на гарата.   
   При реконструкцията епроектирана и  монтирана Оповестителна и информационна система за общи части, фоайета, подлези, и влакови пирони е   TOA VM-3000,  състояща се  от 51 линии с високоговорители, групирани по зони за различните типове информационни микрофони.

   На жп пироните са монтирани 311 звукови прожектора https://www.toa-products.com/international/download/spec/cs-64bs_cs1e.pdf които осигуряват  оптимално звуково налягане и разбираемост на съобщенията. В основната приемно - пътническа зала, оповестяването се осигурява от няколко клъстера съставени от TOA F - 2000BTWPEB-Q.
     На обекта е изградена и система за интерком комуникация, базирана на TOA N-8000, която осигурява двустраннa комуникация между оператор и 42 поста, разположени на места с потенциална необходимост. Интерком системата е обвързана  със системата за видеонаблюдение на обекта, с оповестителната система и разполага с двустранна връзка със селектирани абонати. Системите осигуряват функционалността и сигурността, които са стандарт и световна добра практика за транспортни обекти от подобен мащаб.
      Про Аудио е подизпзълнител на „ Главболгарстрой“  - Главен изпълнител на обекта.  

Централна гара - София. Системи за оповестяване и Интерком комуникация