fbpx
Select Page
В някои проекти на Системи за за гласово оповестяване, има описани изисквания за А/В високоговорители. Необходимо ли е това?
Пълното дублиране на високоговорителите категорично НЕ е необходимо за всеки обект, а често е и погрешно, НЕ се изисква от стандартите и единственото, до което води са неразумно завишени разходи за инвеститорите. За помещения с малки размери и лесна акустика – офис или хотелски стаи A/B говорителят е възможен избор. На останалите места, по-големи зали и пространства те са погрешно решение.

Озвучаване в различни по размер помещения

Акустично трудни зони

Малкото A/B озвучително тяло съдържа два високоговорителя, работещи в общ тесен обем , има специфични акустични параметри и те са НЕДОСТАТЪЧНИ за големи помещения. Стандарт EN 54-32 определя като „акустично трудни зони“ по дефиниция – всички помещения с реверберация над 1,3 секунди, където се изисква електроакустична калкулация, изготвена в процеса на проектиране.

Ревербация в зали и големи пространства

В малка стая няма съществен проблем с реверберацията / кънтене/, но всяко по-голямо пространство – обикновено има този проблем. Което означава, че за да го разрешим и да постигнем минималното ниво на разбираемост, трябва да предвидим много по-голям брой A/B говорители и съответните централни, резервиращи и захранващи устройства.

Речева разбираемост

В зона, в която сме постигнали разбираемост малко над STI 0,5 с определен брой и тип единични, НО не A/B – говорители, отпадането на половината би намалило разбираемостта с около 0,05, кoето ще е в рамките на допустимото по стандарт. И няма да сме натоварили Инвеститора с двойно по-скъпи говорители и почти два пъти повече електроника за тях…

Категории аварийно оповестителни системи и нива на безопасност

Анекс В на стандарт CEN 54-32: „Планиране, проектиране, монтиране, пускане в експлоатация, използване и
поддържане на гласова система за сигнализиране на тревога“ ни дава отговор, определяйки изискванията за Нива на безопасност и Категории на гласова система за сигнализиране на тревога.

=

Ниво 1

Докато Ниво 1, позволява в случай на повреда в трансмисионната пътека (прекъсване, късо съединение или отказ) излъчването на съобщение за авария само в рамките на една зона в единичен етаж да може да пропадне, то при Нива 2 и 3, в случай на повреда, разбираемостта на речта, съгласно STI метода, във всяка зона на гласово известяване не трябва да пада под 0,45.

=

Ниво 3

Като Ниво 3 изисква и инсталирането на напълно дублирано оборудване за индикация (VACIE), включително аварийни микрофони. Нивото и категорията на обекта следва да се разискват в процеса на планирането и проектирането и да бъде избран правилния за обекта. 

Следователно, употребата на A/B говорители е добре да бъде съобразена с обема на помещението и тя да не се предвижда непременно. За случаите, в които е неизбежна употребата на A/B говорител, предлагаме няколко A/B говорители на IC Audio и TOA в оптимално съотношение цена-качество.

ic-audio DL-E-AB 06-100/T-EN54 safe
ic-audio DL-AB 06-200/T EN54
ic-audio WA-AB 06-100/T EN54
Elko-Schmid

Модели KM180DC/EN5424 & Voice-15TDC/EN5424, за които можете да научите повече, като се свържете директно с нас.

Направете запитване!