Аудиорешения за училища

Оповестителни, озвучителни и системи за преподаване

Множество училища в България са наши клиенти и разчитат на надеждно и качествено оборудване за нормалната си работа. Решенията и продуктите, които предлагаме са на доказани производители, с продължителна гаранционна и следгаранционна поддръжка, дават възможности за съвременна и лесна работа. Приложенията за училища са:

 • Озвучителни системи за актова зала, озвучителни системи за училищен двор – осигуряване на подходящи системи за провеждане на празници и училищни чествания;
 • Мултимедия, проектори, видеоизлъчване – за видеообучения и презентации;
 • Оповестителни системи за сигурност в случай на пожар или извънредни инциденти, изградени с продукти и решения по стандарт EN54;
 • Специални решения за преподаване и излъчване на гласа на преподавателите, с цел оптимална чуваемост и понижаване на професионалните заболявания при учителите;
 • Интерком системи за комуникация, връзка с полиция и пожарна за сигурност в училищата;
 • Системи за озвучаване на училищни спортни зали;
 • Възраждане на фанфарните оркестри с Фанфарни Мартин тромпети.

Изисквания:
Нормативно, училищните системи за безопасност трябва да отговарят на стриктни изисквания за предпазване живота на децата и студентите в случаи на авария, пожар или терористичен акт.
Оборудването за училищата в сферата на системите за сигурност определя необходимостта от Системи за Гласово Оповестяване свързани към пожароизвестителните и задължителни по Наредба Iz-1971. Разпространява се практиката и за инсталиране на LAN/IP базирани системи за вътрешна комуникация и комуникация със специални органи – полиция, пожарна.

Озвучителна система за училище, актова зала, спортен салон

 • Професионални аудиопродукти за съвременни системи за озвучаване в училища, читалища, актови зали и дворни пространства.
 • Микрофони, смесителни пултове, усилватели на мощност и високоговорители от различен клас и вид – за надеждна работа в училищна озвучителна система.
 • Безжични микрофони за сцена, безжични микрофони за спорт.
 • Мартин фанфарни тромпети, цялостни решения за фанфарни оркестри.

Мултимедия и видеоизлъчване за училища

 • Ултракъсофокусни, стандартни (DLP или LCD) и интерактивни проектори за училища и читалища.
 • Проектори с HD резолюция, както и възможност за изграждане на мрежи и работа с 3D проектори.
 • Специализирани озвучителни тела за зали за прожекции.

Системи за гласово оповестяване EN 54, EN 60849

 • Системи за излъчване на съобщения за аварийна евакуация или общо оповестяване – по Наредба Iz-1971.
 • Възможност за излъчване на фонова музика в ежедневен режим на работа.
 • Сертифицирани по стандарт EN 54 с покриване на най-високи критерии за надеждност на работа и сигурност за живота и здравето на ученици и учители.
 • Интегриране със система за комуникация!

Файлове за архитекти и проектанти

Имаш идея за проект?