Audica Micropoint

You are here

Audica Micropoint
Audica MicropointAudica MicropointAudica Micropoint
300.00лв с ДДС
С MicroPoint  английската компания AudicaPro  създадава най-малките възможни високоговорителите  с особено  високо качество върху широка аудио лента, така че, без значение къде се намирате в поме
щението, звукът от основните говорители остава последователено разпространен и приятен. За повечето приложения не са необходими допълнителни басови високоговорители, макар че серията има и специална басова разработкка. Говорителите са особено подходящи за малки  зали, фойаета на хотели, за озвучителни системи в офиси и пространства с акцент , както на звука, така и на дизайнерското излъчване на озвучителните тела.
 
Говорители
 1 x 50mm full range drive unit
 1 x 50mm low frequency drive unit
Честотна характеристика  70Hz to 20kHz
Мощност - 35W
Impedance - 4 Ohm
Ъгъл на излуъчване   - 120º хоризонтално x 60º вертикално -6dB на 4kHz
Финиш - Бели или черни
Закрепване  - Вградени скоби позовляващи  360º завъртане,  70º наклон
Размери  (mm) - H 240 x W 80 x D 151 
Тегло - 1.2Kg

 

Честотна характеристика: 
70Hz to 20kHz